به گزارش افکارنیوز،

حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق در نشست مطبوعاتی خود بابیان اینکه عراق بزرگترین فرصت تجاری ما است، عنوان کرد: به دنبال تحولات اخیر عراق موقعیت های جدیدی برای ما ایجاد شد و ما موظفیم به منظور دستیابی به اهداف خود تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنیم.

 وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون به اهداف خود نرسیده ایم،کمااینکه از 15 میلیارد دلار پیش بینی شده در ارتباط با روابط تجاری خود با این کشور طی یک برنامه 5 ساله بعد از گذشت سه سال تنها 8 میلیارد دلار آن محقق شده است.

 حسینی با اشاره به اینکه گمرک عراق دست احزاب و عشایر است، افزود: عده ای ذی نفع در این کشور موانعی را برای ما ایجاد کرده اند، به گونه ای که شاهد برخی تبعیض ها برای تجار ایرانی در قیاس با تجار ترکی در امر صادرات هستیم.