به گزارش فارس، محمدرضا دوست محمدی با بیان به اینکه در ابتدا قرار بود نتایج اولیه سرشماری پس از اتمام آن انجام شود، اظهارداشت: نتایج اولیه سرشماری اواسط آذر ماه اعلام میشود.

همچنین یک مقام مسئول در مرکز آمار در گفت‌گو با فارس با بیان اینکه نتایج سرشماری اواسط آذر و احتمالا پس از تاسوعا و عاشورا اعلام خواهد شد، ‌ گفت: با توجه به اینکه برخی فرم‌های نتایج سرشماری هنوز ارسال نشده است اعلام نتایج به تعویق افتاد.
وی افزود: در ابتدا هدف این بود که نتایج اولیه یک بار پس از اتمام سرشماری و بار دیگر در نیمه آذر اعلام شود، اما به دلیل تاخیر در جمعآوری نتایج مقرر شد که نتایج اولیه تنها در اواسط آذر اعلام شود.