به گزارش مهر، علی خندان رو درباره آلودگی گوشت های گرم وارداتی از طریق سیستان و بلوچستان گفت: این گوشت ها به هیچ وجه آلوده نیستند و پس از کنترل دامپزشکی وارد می شوند.

وی با اشاره به اینکه بخشی از گوشت مورد نیاز از سوی کشورهای استرالیا، پاکستان و برزیل تأمین می شود، اظهارداشت: گوشت های وارداتی از سوی کشور استرالیا پس از خنک شدن با هواپیما وارد می شود.

این مقام مسئول بیان کرد: گوشت های وارداتی از طریق سیستان و بلوچستان پس از خنک شدن با کامیون هایی که مجهز به فن کولر هستند ظرف ۱۸ تا ۲۴ ساعت به تهران می رسند.
رئیس اتحادیه گوشت گوساله تصریح کرد: دامپزشکی تمام مراحل کشتار و ذبح را زیر نظر دارد و کنترل های لازم انجام می شود. در صورتی که دام آلوده باشد دامپزشکی به هیچ وجه اجازه کشتار و ورود گوشت را به بازار نمی دهد.
این مقام مسئول گفت: دام زنده از سوی کشور پاکستان وارد می شود که پس از انجام معاینات لازم توسط دامپزشکان در سیستان و بلوچستان، گوساله ها به مدت ۶ ماه نگهداری و پس از پربار شدن کشتار می شوند.
خندان رو با بیان اینکه گوشت گوساله در حال حاضر به میزان زیاد دربازار وجود دارد، افزود: به هیچ وجه مشکلی در زمینه تأمین گوشت گوساله نداریم و در حال حاضر قیمت گوشت وارداتی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.