به گزارش مهر، قیمت دلار امروز شنبه در حالی به قیمت ۱۳۷۵ تومان در بازار آزاد رسید که شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در روز سه شنبه هفته گذشته، طی مصوبه ای بانک مرکزی را موظف به تک نرخی کردن نرخ ارز( دلار) کرد.

براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی موظف است که برنامه چگونگی حرکت به سمت تک نرخی شدن قیمت ارز دلار را ترسیم کند و همچنین تعدیل نرخ ارز را نیز در دستور کار دارد، اما به نظر می رسد که بازار بدون توجه به مصوبات، اجرای این برنامه ها توسط بانک مرکزی را سخت تر کرده است.

البته سیاست تک نرخی کردن قیمت دلار از چندی پیش توسط بانک مرکزی اجرایی شده است که به عقیده اقتصاد دانان موفقیت آمیز نبوده است. سیاستی که منجر به چند نرخی شدن قیمت دلار شد.

رسیدگی به وضعیت قیمت و بازار چند نرخی دلار تا حدی اهمیت پیدا کرد که شورای پول و اعتبار ترجیح داد که به جای بررسی موضوع توقف صدور ال سی داخلی که برخی از آن به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ دلار یاد می کنند، موضوع بازار ارز(دلار) را مورد بررسی قرار دهد.

طی ماه های گذشته هرچند بانک مرکزی سعی کرده است در مقاطعی با ایجاد شوک های قوی کنترل اسب سرکش دلالی ارزی را به دست گیرد اما هربار سودجویان و گردانندگان دلالی بازار ارز یک قدم جلوتر از بانک مرکزی شیوه جدیدی را برای ادامه سلطه خود بر بازار ارز به کار بستند.

نه تنها بانک مرکزی در ماه های گذشته نتوانسته است از طریق اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز تسلط کاملی بر این بازار اعمال کند، بلکه بعضا مجبور به واکنش های مقطعی در مقابل ارزبازان نیز شده است، اما نتیجه آن چیزی که باید می شد، نبود.

رئیس کل بانک مرکزی که سیاست ارزی کشور را شناور مدیریت شده می داند، عنوان کرده است: نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، همچنین تامین نیاز بخش تولید کشور و صادرات مد نظر قرار گرفته است.

محمود بهمنی با تاکید بر اینکه مقرر شده است که واردات از طریق بخش بازرگانی کشور کنترل شود، به تفاوت نرخ ارز مسافری و موارد غیر ضروری با ارز واردات کالاهای ضروری اشاره و عنوان کرده است: بین نرخ گشایش اعتبارات اسنادی جهت تامین کالاهای ضروری و امور غیر ضروری تفاوت وجود دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این تفاوت به تدریج از بین خواهد رفت، گفت: مجلس میانگین مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را دامنه نرخ رشد قیمت ارز تعیین کرده است.

بانک مرکزی امروز نرخ رسمی دلار را با روندی افزایشی ۱۰۹۰ تومان تعیین کرده است که البته این نرخ با قیمت دلاری که صرافی های بانکی آن را در اختیار مسافران و صرافی های مجاز قرار می دهند، متفاوت است، یعنی در همین مرحله بانک مرکزی خود سه نرخ برای دلار تعیین می کند، یعنی نرخ رسمی، نرخ دلار صرافی های بانکی و نرخ دلار در صرافی های مجاز، و این سه نرخ غیر از قیمت دلار در بازار آزاد و دلالی است.