به گزارش خانه، ملت اسدالله قرهخانی ضمن بیان این مطلب افزود: ما درخصوص قیمت بنزین یک نرخ سهمیهای و یک نرخ آزاد داریم. علاوه بر این قیمت بنزین سوپر با بنزین معمولی هم متفاوت است. تکنرخی شدن قیمت بنزین به این معناست که بنزین سهمیهای بهطور کامل حذف شود. اما این موضوع در کمیسیون انرژی هم به هیچ عنوان مطرح نشده است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اعلام این موضوع که تک‌نرخی کردن قیمت بنزین برای وسایل حمل‌ونقل عمومی مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد عنوان کرد: ما خواهان حمایت از خدمات عمومی هستیم که توسط خودروها به مردم ارائه می‌شود. این خدمات شامل تاکسی‌های درون شهری و برون شهری است. زیرا درصورت افزایش قیمت‌ها توسط دولت، این هزینه اضافی به خانواده‌ها منتقل می‌شود و اقشار متوسط و ضعیف جامعه از این نظر ضربه می‌خورند.

قرهخانی در پاسخ این سؤال که آیا تکنرخی شدن قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرایی میشود، گفت: در یک فرایند پنج ساله هر تغییری متصور است و ممکن است با توجه به مقتضیات زمان، سیاستگذاریها هم تغییر کند. اما این موضوع مربوط به اکنون و شرایط حاضر نیست. هنوز یک سال هم از هدفمندی یارانهها نمیگذرد و ۴ سال دیگر تا اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها میگذرد و ما در این مدت به سمت واقعی شدن قیمتها میرویم. تا آن زمان درآمدها و تولید ناخالص ملی افزایش پیدا میکند و سطح درآمدهای مردم هم بالا میرود تغییر چنین مواردی یک معادله یک وجهی نیست بلکه معادلهای چند وجهی است که برای دیدن یک نقطه باید سایر نقاط و شرایط دیگر را هم مد نظر قرار داد.