به گزارش مشرق نیوز،برخی شنیده ها حکایت از زمین خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا دارد.گفته می شود حجم این زمین خواری ها بیش از ۱۷۰۰ هکتار است.