ایلنا: معاون پشتیبانی و امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتقاد مجلس به صفر شدن تعرفه واردات تخم مرغ گفت: طی ماههای اخیر به واسطه شرایط خاص ایجاد شده در تامین تخم مرغ، به منظور تنظیم بازار این محصول مجوز برای واردات داده شد. در آن دوره تعرفه موجود مانع واردات بود که به درخواست وزارت جهاد کشاورزی تعرفه این محصول کاهش یافت.

صدرالله دولت افزود: با تعدیل نرخ تعرفه، مقداری تخم مرغ وارد شد که البته هم اکنون نیز این واردات کم و بیش ادامه دارد.

دولت ادامه داد: برنامه‌های اجرا شده در حوزه تنظیم بازار تخم مرغ تا حدودی جواب داد و توانست بخشی از نیاز را تامین کند اما هنوز بازار این محصول به طور کامل تنظیم نشده و تا نقطه نهایی فاصله دارد.

معاون پشتیبانی و امور دام در واکنش به نرخ خرده فروشی تخم مرغ در تهران با قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان عنوان کرد: قیمت خرده فروشی تخم مرغ ۲۵۰ تومان نیست و آن محصولی است که با برندهای خاص عرضه میشود. کما اینکه نباید نرخ هر عدد تخم مرغ را برای ارزیابی وضعیت قیمت این محصول شاخص قرار داد.