به گزارش فردا،دولت حق افزایش ۲۰ درصدی قيمت حاملهای انرژی در هر سال را داشت ولی قیمت فعلی بنزین بیش از قیمت پیش بینی شده است و حداقل تا ۲ سال آتی نباید افزایش قیمتی داشته باشیم. افزایش قیمت بنزین به ۴۰۰ تومان برای هر لیتر در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز خلاف بود؛ نمایندگان با تک نرخی کردن قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانهها موافق نیستند؛ چرا که باید افزایش قیمت طی پنچ سال صورت گیرد.

پیش از این محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی یکی از گزینه‌های اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را عرضه تک نرخی بنزین اعلام کرده بود.

اما سید عماد حسینی در گفتگو با «فردا» با انتقاد از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن بنزین، گفت: افزایش قیمت حامل‌های سوخت در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌قدر زیاد بود که نیاز نیست تا سال ۹۱ قیمت‌ها را افزایش دهیم.

وی بیان داشت: هدفمندی یارانه‌ها پروسه‌ای است که قانونی هدفمند را دنبال می‌کند، اینکه بخواهند با دخل و تصرف در این قانون عقاید و نظرات شخصی خود را بیان کنند، با اجرای صحیح قانون منافاتی ندارد. اینگونه باید قانون را کنار بگذاریم و عقاید دوستان را اجرا کنیم!

این نماینده مجلس با یادآوری اینکه دولت تنها مجری قانون هدفمندی یارانه هاست و نباید در این راه تخطی کند، تاکید کرد: طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید طی پنج سال قیمت حامل‌های سوخت افزایش یابد.

وی اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین به ۴۰۰ تومان برای هر لیتر در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خلاف بود؛ نمایندگان با تک نرخی کردن قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موافق نیستند؛ چرا که باید افزایش قیمت طی پنچ سال صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون انرژِی گفت: دولت حق افزایش ۲۰ درصدی قمیت حامل‌های انرژی در هر سال را داشت ولی قیمت فعلی بنزین بیش از قیمت پیش بینی شده است و حداقل تا ۲ سال آتی نباید افزایش قیمتی داشته باشیم.

حسینی تک نرخی کردن بنزین را به معنای افزایش چند صد درصدی افزایش بنزین دانست و ادامه داد: تحقق این امر فشار اقتصادی به جامعه و تورم در بحثحامل‌های انرژی در پی خواهد داشت و ممکن است علاوه بر بنزین قیمت‌ها در دیگر حامل‌های انرژی نیز افزایش داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت: نه تنها مجلس مخالف این امر است، بلکه کارشناسان هم معتقدند که تا پایان سال ۹۱ نباید قیمتها تغییر کند.