به گزارش ايسنا، براساس آخرين اطلاعات بدست آمده از سرشماري اخير جمعيت ايران به حدود ۷۵ ميليون نفر رسيده است. از سوي ديگر رئيس پليس راهور ناجا نيز اخيرا خبر داد که تعداد خودروهاي موجود در کشور از مرز ۱۴ ميليون دستگاه گذشته است. به اين ترتيب ميتوان با تقسيم اين عدد بر هم نتيجه گرفت که در حال حاضر به ازاي حدودا هر پنج ايراني (۵.۳۵) يک دستگاه خودرو در کشور وجود داشته و تردد ميکند.

از سوی دیگر استانداردهای جهانی براساس تعداد خودرو در هر کشور به ازای هر هزار نفر است که این شاخص نیز برای ایران به حدود ۱۸۶.۶ دستگاه خودرو می‌رسد.

براساس آمار مربوط به سال ۲۰۱۰ ایران از نظر شاخص سرانه خودرو که همان تعداد خودرو به ازای هر هزار نفر است، در بین ۱۳۸ کشور جهان با عدد ۱۷۵ دستگاه در رده ۶۱ قرار گرفته است.

بالاترین سرانه خودرو در جهان متعلق به کشور موناکو به تعداد ۸۳۶ دستگاه است. کشورهای آمریکا و لیختن اشتاین نیز به ترتیب با ۸۲۸ و ۷۹۶ دستگاه در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

براساس آخرين آمار جهاني که مربوط به به سال ۲۰۰۸ است، در بين کشورهاي خاورميانه از نظر شاخص سرانه خودرو قطر با ۷۲۴ دستگاه اول بوده و بحرين با ۵۰۹ و کويت با ۵۰۷ دستگاه دوم و سوم هستند. همچنين سرانه خودرو در کشورهاي لبنان ۴۳۴، عربستان سعودي ۳۳۶، اسرائيل ۳۱۳، امارات ۳۱۳ و عمان ۲۲۵ دستگاه است. ترکيه نيز پايين تر از ايران با سرانه ۱۳۸ دستگاه قرار گرفته است.