پیمان فلسفی در گفتگو با مهر در پاسخ به سئوالی مبنی بر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی برنج در سال گذشته گفت: خرید تضمینی برنج روال مشخصی دارد و بر اساس شرایط بازار، وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه تصمیماتی را اتخاذ میکند.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این ادعا که قیمت خرید تضمینی برنج سال در گذشته با تاخیر مواجه بوده و درابتدای سال جاری اعلام شد، باید بررسی شود. قیمت خرید تضمینی برنج باید در زمان مشخصی اعلام تا در بازار تعادل ایجاد شود.

این مقام مسئول بیان کرد: معمولا سیاست ما خرید توافقی است. در این هنگام قیمت مشخص و به اتحادیه‌ها اعلام می‌شود؛ در مواقعی که امکان ضرر کشاورز وجود داشته باشد، ما اقدام به خرید تضمینی می‌کنیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: امکان دارد کشاورزانی که منتظر خرید تضمینی برنج بودند از طریق توافقی اقدام نکرده باشند. لازم نیست هر سال خرید تضمینی برنج داشته باشیم؛ در صورتی که بازار تعادل نداشته باشد باید این کار صورت گیرد.

فلسفی در زمینه اختصاص اعتبار ۴۶۲ میلیارد دلاری دولت به بخش کشاورزی نیز اظهارداشت: این بودجه به تصویب دولت رسیده است و قرار است از صندوق توسعه ملی تامین شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانهای است که توانسته این بودجه حمایتی را جذب کند.؛ تصمیم داریم اعتبار اختصاص یافته را در رابطه با تولیدات گیاهی، دام، توسعه زیرساختها، آبیاری تحت فشار و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی متمرکز کنیم.