سرویس اقتصادی افکارنیوز - قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بانک امروز ۶۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار نیوز، ضمن اینکه هر نیم‌سکه بهار آزادی۲۹۹ هزار و ۵۲۰ تومان، هر ربع سکه بهار آزادی ۱۵۰ هزار و ۲۸۰ تومان و هر سکه گرمی ۷۹ هزار و ۴۰ تومان به فروش رسید.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد نیز با تفاوت ۷ هزار تومانی با نرخ بانکی به ۶۲۵ هزار تومان رسید، ضمن اینکه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۶۳۵ هزار تومان، هر نیم‌سکه بهار آزادی ۳۰۲ هزار تومان به فروش رسید.

در عین حال، هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در بازار آزاد ۱۵۲ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی نیز در این بازار به نرخ ۸۰ هزار تومانی به فروش رسید.