حسن کرباسی در گفتگو با مهر از جزئیات نشست امروز شورای عالی اشتغال خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه یکشنبه سناریوی جدید خود برای رونق در اعزام نیروی کار به خارج کشور را ارائه کرد.

دبیرکل کانون کاریابی های بین المللی کشور اظهار داشت: موضوع اصلی امروز شورای عالی اشتغال به صورت کلی مبحثاعزام نیروی کار به خارج و تلاش برای رفع موانع آن بود و در این رابطه مباحثمختلفی نیز مطرح شد.

کرباسی با بیان اینکه طرح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوعات مختلفی از قبیل مشارکت دستگاهها در طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور و همچنین تلاش برای رفع موانع را مد نظر قرار داده است گفت: یکی از مهمترین دستگاههایی که باید در این رابطه وظایف مربوط به خود را انجام دهد، وزارت امورخارجه است.

وی با اظهار تاسف نسبت به اینکه از نماینده این وزارتخانه برای شرکت در نشست امروز شورای عالی اشتغال دعوت بعمل امده بود اما کسی از این وزارتخانه در نشست حاضر نشد، ادامه داد: به این دلیل قرار شد با پیگیری دفتر معاون اول رئیس جمهور در جلسه آینده حتما نماینده ای از وزارت امورخارجه در نشست شورای عالی اشتغال حضور پیدا کند.

این مقام مسئول در حوزه کاریابی های بین المللی تاکید کرد: همچنین مقرر شد در جهت حمایت ازمتقاضیان کار در خارج از کشور بانکها بویژه بانک مرکزی تسهیلاتی را برای کمک به طرح ارائه کنند.

کرباسی با اشاره به ارائه گزارش از وضعیت وجود ظرفیت اعزام نیروی کار به ۱۸ کشور جهان اعلام کرد: در این راستا قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تعیین و معرفی وابسته های کار ایران در حوزه بین الملل اقدامات جدی تری را انجام دهد.

دبیرکل کانون کاریابی های بین المللی کشور با بیان اینکه در بهمن ماه سال جاری نیز قرار است همایشی با موضوع کسب فرصت های اشتغال در بازار کار بین المللی برگزار شود گفت: طرح وزارت تعاون، کار و رفاه مشکلات و موانع پیش روی اعزام نیروی کار به خارج از کشور را هدف قرار می دهد.

وی همچنین از ارائه برنامه این وزارتخانه برای اعزام ۱۰۰ هزار نفر تا پایان برنامه پنجم توسعه به خارج از کشور خبر داد و بیان داشت: قرار است موضوعات مطرح شده در قالب طرح ارائه شده به زودی توسط شورای عالی اشتغال به تصویب برسد.

کرباسی همچنین از لزوم همکاری دستگاههای مختلف مانند وزارت امورخارجه، صنعت و معدن، سازمان توسعه تجارت، اتاق های بازرگانی، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، وزارت کشور و سازمان تامین اجتماعی سخن گفت و اظهار داشت: در طرح پیشنهادی وزارتخانه بر لزوم همکاری دستگاههای نامبرده تاکید شده است.

این مقام مسئول در حوزه کاریابی های بین المللی همچنین تصریح کرد: طرح پیشنهادی در اختیار اعضای شورای عالی اشتغال برای مطالعه و تصویب در جلسات آینده قرار گرفته است.