به گزارش واحد مرکزی خبر ، مـعاون وزیر صنعت ، مـعدن و تجارت در کارگروه اشتغال استان همدان گفت: این تصمیم برای بررسی بیشتر صحت مدارک و بررسی و اعتبارسنجی اسناد و مدارک واردکنندگان میوه گرفته شده است.
حمید صافدل با اشاره به اینکه تعرفه۹۰ درصدی برای واردات پرتقال و سیب اعمال می شود افزود: کمیته ویژه برای واردات هدفمند میوه تشکیل شده است تا با هماهنگی بخش های مختلف، مشکل واردات برطرف شود.
وی گفت: فصل ورود میوه خیلی مهم است؛ چرا که بنا داریم از تولید داخلی حمایت کنیم و نیاز کشور نیز تامین شود، در چنین شرایطی مطابق با بندهای قانونی موجود، لازم است بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، واردات انجام شود.
معاون وزیرصنعت معدن و تجارت افزود: از آنجا که ثبت سفارش در یک دوره ۶ ماهه اعتبار دارد
و برخی از کالاهایی که وزارت جهاد کشاورزی خرداد امسال به سازمان توسعه تجارت برای اعمال محدودیت یا ممنوعیت واردات اعلام شده، در فهرست قبلی وجود نداشته است؛ از این رو ما برای فهرست اول یک دوره ۶ ماهه را قائل شده ایم.
صافدل افزود: اگر احیاناً ثبت سفارشی قبل از تاریخ اعلامی وزارت جهاد کشاورزی باشد، می تواند در چارچوب فرایندهای قانونی امکان ورود داشته باشد، اما باید تعرفه ۹۰ درصد را بپردازد.
او با بیان اینکه ۷۰۰ ردیف تعرفه برای محصولات کشاورزی وجود دارد که جهاد باید برای آنها مجوز دهدگفت: برای گروهی از این محصولات که بیش از ۱۶۰ ردیف تعرفه ای هستند، ثبت سفارش ممنوع است، برای بقیه کالاها هم با رعایت سایر مقررات و طی فرایندهای قانونی،
می توان ثبت سفارش کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۷ ماهه امسال ۱۹ و ۲ دهم میلیون دلار مرکبات صادر شده است.
صافدل گفت: این میزان صادرات به لحاظ وزنی،۲۱ میلیون و۵۱۳ هزارتن بوده که در مقایسه با پارسال از افزایش ۳ برابری به لحاظ ارزشی و وزنی برخوردار است.