خبرآنلاین: درگزارش مرکز آمار از وضعیت نیروی کار در کشور طی تابستان سال ۹۰ نرخ بیکاری ۱۱.۱ درصد اعلام شد این در حالی است که آخرین گزارش رسمی از نرخ بیکاری طی بهار سال ۸۹ منتشر شده بود.
البته بر اساس گزارش اخیر نرخ بیکاری در پاییز سال ۸۹ با ۱.۵ درصد کاهش نسبت به بهار سال ۸۹ به ۱۲.۱ درصد رسیده و در زمستان سال ۸۹ به ۱۴.۶ درصد افزایش پیدا کرده است و طی بهار سال ۹۰ بازهم به ۱۲.۳ درصد کاهش یافته و در نهایت در تابستان سال جاری به ۱۱.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
قابل ذکر است این آمار نشان دهنده آخرین نرخ بیکاری رسمی اعلام شده پیش از سرشماری سال ۹۰ است و در سرشماری سال جاری برای نخستین بار میزان بیکاری بر اساس تعریف جدید یعنی اشتغال بر مبنای یک ساعت در هفته ارزیابی می شود و به نظر می رسد با توجه به نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار باید انتظار اعلام نرخ بیکاری تک رقمی را همزمان با انتشار نتایج سرشماری سال ۹۰ داشته باشیم.
در کنار این ارقام، قابل ذکر آنکه میزان نرخ مشارکت اقتصادی یعنی طی تابستان سال جاری به ۳۷ درصد رسیده است و این به معنی کاهش ۲.۱ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت بالای ۱۰ سال کشور طی تابستان سال ۹۰ نسبت به تابستان سال ۸۹ است که نمی توان آنرا شاخص مثبتی تلقی کرد.
براساس این گزارش همچنان نرخ بیکاری جمعیت بین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور بالا و در حدود۲۳ درصد است که این رقم در جمعیت شهری بیشتر بوده و به ۳۰.۳ درصد رسیده البته به نظر می رسد طبق ارزیابی مرکز آمار این نرخ نسبت به تابستان سال ۸۹ بهبود و از ۳۴ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

تفاوت لازم به توضیح
از نکات قابل تامل این گزارش تفاوت موجود میان این آمارها و نرخ هایی است که پیش از این در گزارشات رسمی سالهای قبل از سوی مرکز آمار و یا به استناد این مرکز توسط بانک مرکزی در مورد بیکاری منتشر شده است، به طور مثال در مورد نرخ بیکاری طی بهار سال ۸۹ در این گزارش رقم ۱۳.۵ درصد ذکر شده است در حالی که در گزارش های قبلی ۱۴.۶ درصد اعلام شده است و به طور حتم مرکز امار ایران باید توضیحی رسمی در مورد این تفاوت ارایه دهد. در غیر این صورت وضعیت فعلی می تواند صحت برآوردهای این مرکز را که تنها نهاد رسمی متولی محاسبه نرخ بیکاری در کشور محسوب می شود زیر سئوال خواهد برد.

در انتها باید پرسید آیا این آمارها اولین گامهای دولت برای رفع بیکاری در سال ۹۱ محسوب می شود؟و چرا ناگهان مرکز آمار سکوت یک سال و نیمه خود را شکسته و اقدام به انتشار امار مربوط به بیکاری کرد در حالی که هنوز هیچ خروجی رسمی از تصمیمات شورای عالی آمار در زمینه ایجاد یک رویه کلی در زمینه انتشار آمارها و شاخص های کلان در رسانه ها اعلام نشده است.