به گزارش فارس حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای دادستان کل کشور و ناظر ویژه قوه قضاییه در پروند فساد بزرگ بانکی امشب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره آخرین اقدامات انجام شده در زمینه این پرونده اظهار داشت: تاکنون در این پرونده از ۱۲۶ نفر تحقیقات انجام شده است که فعلا ۲۷ نفر از این تعداد در بازداشت به سر می برند.

وی ادامه داد: ۱۷۵ مورد املاک که باید به نام شرکت باشد اما به نام متهم اصلی بوده است در بهترین مناطق تهران شناسایی شده است.

محسنی اژه‌ای گفت: از ۴۰ شرکت در رابطه با پرونده فساد مالی حسابرسی شده است. البته شرکت‌هایی هستند که به نام افراد وابسته به متهمان اصلی است که حسابرسی به آنها نیز در حال انجام است.

ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: برخی از این شرکت‌ها که به نام این گروه هم نیستند، فعالیت‌های تجاری متخلفانه زیادی داشته اند. در ظرف ماه گذشته تا امروز حسابرسی شرکت‌ها مشخص شده است.

وی اضافه کرد: تا به امروز برای بیش از ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شده که در صورت عدم مخالفت دادستان برای این تعداد کیفرخواست صادر میشود.