موسسه حسابداری و خدمات مالی  محاسبان تلاشگر خبره با بهره مندی از کادری مجرب و با تجربه توانایی دارد به شرکت های خدماتی  ، شرکتهای تولیدی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکتهای صنعتی ، شرکتهای بازرگانی و فروشگاه های بزرگ انواع خدمات مالی و حسابداری ، خدمات مالیاتی ، خدمات بیمه ای و خدمات حسابرسی را به شرح زیر ارائه دهد:

خدمات مالی (FINANCIAL SERVICES) مجموعه اقداماتی است که در حوزه مدیریت امور مالی یک بنگاه از پرداخت حقوق و دستمزد و ارائه لیست بیمه و اظهارنامه عملکرد و فصلی و ارزش افزوده تا تنظیم دفاتر قانونی روزنامه و کل و نظارت بر تنظیم صورت های مالی در چرخه حسابداری، انجام می شود تا هیات مدیره و سهامداران، درک درستی از روند سود و زیان بنگاه در یک سال داشته باشند.

پیاده سازی  سیستم های اطلاعاتی، بستن حساب و تهیه صورت ها، ثبت اسناد و مدارک حسابداری به  صورت سیستمی و مکانیزه طبق استاندارد های حسابداری و تهیه گزارشات سالانه و نظارت و کنترل مستمر بر حساب ها، از وظایف مشاوران مالی خبره  است. به این ها، بایستی حسابرسی صورت ها و مشاوره حسابرسی داخلی  و حسابرسی عملیاتی و روش های توافقی رسیدگی به صورت ها و خدمات ادرای و پرسنلی و مشاوره عقد قرارداد و تنظیم صورت وضعیت  ها را نیز اضافه کرد تا مشمول جرایم پیش بینی شده قانونی نشویم.

در بحث ارائه این گونه خدمات، با خدمات اداری و پرسنلی نیز مواجه هستیم که بسیاری از بنگاه ها در مدیریت این امور، با مشکلات و چالش هایی مواجه هستند. به خصوص در حوزه کارگزینی، استخدامی، تنظیم قراداد های آزمایشی و تمدیدی و  تجدیدی و انتقال و خرید خدمت پرسنل و تنظیم پرونده های کارگزینی و استخدامی و ثبت نام پرسنل در کد کارگاه و اخذ ردیف پیمان از شعب بیمه تامین اجتماعی در سراسر کشور.

حتما بخوانید : چک لیست حسابداری : نکات مهم، زمان بندی و اقدامات

تنظیم لیست حقوق و مزایا و محاسبه آن ها به خصوص در حوزه اضافه کاری در شرکت هایی که شیفت شب و کارکرد در روزهای تعطیل دارند، از جمله این خدمات است که توسط مشاوران حرفه ای و مجرب بایستی صورت بگیرد تا شاهد افزایش اعتراض و شکایت پرسنل به ادارات کار استانی نباشیم.

۱-  خدمات مالیاتی

– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی – تحریر دفاتر قانونی

– ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

– دریافت گواهینامه ارزش افزوده

– مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده

– تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم

– تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل

– تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده

– تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه

– تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور

– شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی

۲-  خدمات حسابداری و مالی

-انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها

– استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای

– نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری

– ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق

– تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه

– پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

– بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی

– ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد حسابداری

– تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی

– نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم

۳-  مشاوره کلیه خدمات حسابرسی

– حسابرسی صورتهای مالی

– حسابرسی داخلی

– بررسی اجمالی صورتهای مالی

– حسابرسی مالیاتی

– حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی .

–  ارائه گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی شرکت به بانک ها جهت دریافت وام و تسهیلات بانکی

حتما بخوانید : یک پیشنهاد ویژه برای مدیرانی که بدنبال استخدام حسابدار خبره هستند

۴-  خدمات اداری و پرسنلی

– انجام امور کارگزینی و استخدامی

– تنظیم و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان ، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، انتقال، جابجایی، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه طبق ضوابط و دستورالعملهای وزارت کار

– تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن.

– ثبت نام بیمه ای افراد ، تهیه و ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

– ثبت ، تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی

– نصب ، راه اندازی و پشتیبانی انواع دستگاه های ساعت زنی و ورود و خروج کارکنان

– تهیه لیست های حقوق و مزایای کارکنان، تهیه لیست های بیمه ای و پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان و تهیه و توزیع فیش حقوق به نیابت از کارفرما.

– انجام امور مربوط به صدور و تمدید دفترچه های درمانی تامین اجتماعی

آدرس موسسه خدمات مالی و شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبره :

تهران خیابان شریعتی، سه راه طالقانی پلاک ۱۴۴ واحد ۲

اطلاعات تماس :

۷۷۶۴۸۷۳۱-۲

آدرس سایت: http://mohasebankhebreh.com/