به گزارش افکارنیوز،

یکی از آمارهایی که وزارت کار و مرکز آمار اعلام می کنند به وضعیت شغلی شاغلان اختصاص دارد و این موضوع را توصیف می کند که چه تعداد از شاغلان کارگر یا کارمند و چه تعداد، خود کارفرما هستند. بر اساس این آمار، تعداد کارفرمایان از بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 84 به حدود 800 هزار نفر رسیده است. از این تعداد، 780 هزار نفر مرد و 45 هزار نفر زن هستند. به نظر می رسد، کاهش اشتغال بخش کشاورزی، افزایش کارخانه ها و شرکت های بزرگ باعث شده است که مشاغل کوچک حذف و از تعداد کارفرمایان هم کاسته شود. البته اجرای طرح های اشتغالی ضربتی و بنگاه های زودبازده در دولت های هشتم و نهم باعث شده بود تعداد صاحبان کسب و کار در نیمه اول دهه 80 افزایش یابد.