به گزارش افکارنیوز،

بررسی عملکرد تجاری کشور نشان می‌دهد در سال گذشته واردات کالاهای مصرفی چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ وزن رشد زیادی را تجربه کرده است؛ رشدی که از افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز بیشتر است. تداوم این روند می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی ‌شود.


اهمیت طبقه‌بندی کالاها و خدمات وارداتی بر حسب کاربرد آن از این جهت است که افزایش و کاهش واردات در هر طبقه به گونه‌ای متفاوت بر اقتصاد اثرگذار است. رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای به معنی رشد سرمایه‌گذاری در کشور است. افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای به منزله افزایش تولید به ویژه در بخش صنعت می‌تواند قلمداد شود؛ در حالی که رشد واردات کالاهای مصرفی می‌تواند ضمن اینکه تهدیدی برای تولید این کالاها در داخل باشد، از کاهش مزیت تولید این کالا در داخل کشور خبر می‌دهد. البته تفاسیر جنبه بلندمدت داشته و نمی‌توان با نوسانات کوتاه‌مدت این نتیجه‌گیری را به قطعیت رساند.
براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی در سال 1395 از مجموع کالاهای وارداتی، اقلام سرمایه‌ای به لحاظ وزنی افتی نزدیک به 0/5 درصد و به لحاظ ارزشی رشد 9/16 درصدی را نسبت به سال 1394 تجربه کرده‌اند.


براساس آمار واردات کالاهای مصرفی در سال 1395 رشد نزدیک به 9/42  درصدی به لحاظ وزنی و رشد نزدیک به 12/3 درصدی به لحاظ ارزشی را تجربه کرده است.