به گزارش افکارنیوز،

 نرخ مصوب میوه در بازار میوه و تره بار به شرح زیر است:

عنوان

قیمت عادی درجه1

قیمت دستچین

آناناس جنگلی

37,000 ریال

37,000 ریال

آناناس طلایی

49,000 ریال

49,000 ریال

خیار گلخانه

12,000 ریال

13,500 ریال

سیب گالا

25,000 ریال

30,000 ریال

سیب سبز

27,000 ریال

32,000 ریال

سیب سایر انواع ( شفیع آبادی ، شمیرانی ، مشکینی و...)

21,000 ریال

25,000 ریال

لیمو ترش سنگی جنوب

55,000 ریال

57,000 ریال

موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز 4 الی 6

35,000 ریال

35,000 ریال

موز خوشه ای هندی سایز 7 الی 9 و موزهای دانه ای

25,000 ریال

25,000 ریال

هندوانه انواع

6,500 ریال

6,500 ریال

خربزه انواع

13,000 ریال

13,000 ریال

طالبی تو سبزو گرمک

12,000 ریال

12,000 ریال

طالبی توزردو نارنجی

12,000 ریال

12,000 ریال

سیب گلاب

25,000 ریال

30,000 ریال

انبه

103,000 ریال

103,000 ریال

لیمو ترش مینابی

75,000 ریال

83,000 ریال

آلو سایر انواع

23,000 ریال

26,000 ریال

شبرنگ

31,000 ریال

35,000 ریال

آلو شابلون و سانتورزا

25,000 ریال

28,000 ریال

آلو زرد قطره طلا

25,000 ریال

28,000 ریال

گلابی سایرانواع (دم کج، سیبری ، دوشس و ...)

35,000 ریال

40,000 ریال

شاه توت

220,000 ریال

220,000 ریال

انجیر سیاه

35,000 ریال

40,000 ریال

هلو هسته جدا

32,000 ریال

35,000 ریال

هلو کاردی

21,000 ریال

25,000 ریال

هلو انجیری

28,000 ریال

32,000 ریال

گردو تازه با پوست سبز

35,000 ریال

39,000 ریال

زغال اخته

78,000 ریال

85,000 ریال

شلیل سفید ، شمس ،رفعتی، مغانی ،سیبی و ...

31,000 ریال

35,000 ریال

سیب دورنگ تابستانه

25,000 ریال

30,000 ریال

فندق تازه با پوست سبز

79,000 ریال

85,000 ریال

انجیر زرد

55,000 ریال

63,000 ریال

انگور کندری

32,000 ریال

36,000 ریال

انگور صاحبی

32,000 ریال

36,000 ریال

پسته تازه خندان

168,000 ریال

180,000 ریال

گلابی بیروتی و شاه میوه

54,000 ریال

60,000 ریال

عناب تازه

92,000 ریال

98,000 ریال

انگور بی دانه سفید

25,000 ریال

30,000 ریال

انگور بی دانه قرمز

30,000 ریال

35,000 ریال

شلیل و شبرنگ انجیری

31,000 ریال

35,000 ریال

خیار رسمی کوتاه بذر اصفهان

12,500 ریال

13,800 ریال

انگور عسگری و سایر انواع انگور رطبی ، مهدی خانی ، مهری ، شانی و ...

24,000 ریال

29,000 ریال

گلابی شاهک و اسپادانا

50,000 ریال

54,000 ریال

گردو تازه تک پوست

60,000 ریال

80,000 ریال