به گزارش افکارنیوز،

بانک مرکزی قیمت خرده فروشی 11 گروه کالایی در هفته منتهی به سوم شهریور را منتشر کرد.

براساس بررسی انجام شده، قیمت خرده فروشی گروه‌های تخم مرغ 3.2 درصد، میوه‌های تازه 1.7 درصد، سبزی‌های تازه 3.5 درصد، گوشت مرغ 0.5 درصد و قند و شکر 0.3 درصد کاهش یافت.

همچنین قیمت خرده فروشی گروه های لبنیات، برنج، حبوب، چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود و قیمت خرده فروشی گوشت قرمز 2.6 درصد در مدت مشابه افزایش یافت.

*لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 3.2 درصد کاهش داشت و شانه ای 110 هزار ریال الی 150 هزار ریال فروش می رفت.

*برنج و حبوب

در این هفته در گروه های برنج و حبوب قیمت تمام اقلام ثابت بود.

*میوه ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب گلاب معادل 4.5 درصد و موز 1.9 درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.7 درصد تا 6.1 درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی‌های تازه بهای سبزی‌های برگی بدون تغییر بود. قیمت کدو سبز معادل 0.1 درصد افزایش ولیبهای سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 8.8 درصد کاهش داشت.

*گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 1.3 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 4.4 درصد افزایشداشت اما بهای گوشت مرغ 0.5 درصد کاهش یافت.

*قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد و شکر 0.1 درصد کاهش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

گروه کالا درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 0 0.8+ 8.5+
تخم مرغ 3.2- 1.8+ 24.2+
برنج 0 0.1+ 3.9+
حبوب 0 0.3- 16.6+
میوه‌های تازه 1.7- 10.1- 6.5+
سبزی‌های تازه 3.5- 8.7- 27.4+
گوشت قرمز 2.6+ 3+ 18.5+
قند و شکر 0.3- 0.4- 9.3-
گوشت مرغ 0.5- 0.9- 7.9+
چای 0 0.1+ 23.8+
روغن نباتی 0 0.7+ 5.1+