به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آمار گمرک در تیرماه سال 1396 قریب به 80 کیلوگرم دریچه قلب، به ارزش ریالی 8882681434 و ارزش دلاری 273506 وارد کشور شده است.

کشور سوئیس با صادر کردن 60 کیلوگرم دریچه قلب، به ارزش دلاری 224000 و ارزش ریالی 7269024000 و همچنین کشور لیختن اشتاین با صادرات 20 کیلوگرمدریچه قلب ، با ارزش ریالی 1613657434 و ارزش دلاری 49506 جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند.

معاملات ایران و سوئیس برسر واردات دریچه قلب