به گزارش افکارنیوز،

 قیمت خرید و فروش زمین در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

نرخ خرید و فروش زمین در مناطق مختلف تهران