به گزارش افکارنیوز،

قیمت هر کیلو ورق سیاه در بازار به شرح زیر است:

 

 

 افت قیمت ورق سیاه در بازار آهن