به گزارش شفاف، با اینکه پیش از این یکی از مقامات وزارت نفت اعلام کرده بود که ایران به فرانسه صادرات نفتی ندارد، منابع بینالمللی گزارش میدهند که فرانسه یکی از کشورهای هدف صادرات نفت ایران است. بنابر این گزارش، در نیمه اول سال ۲۰۱۱ به طور متوسط ۴۹هزار بشکه در روز مصرف نفت فرانسه از ایران تامین شده است.

لازم به توضیح است که ممکن است این صادرات از مبادی غیررسمی و واسطه‌ای صورت گرفته و حتی این آمار از صحت لازم برخوردار نباشد. حتی در صورت صحت این آمار، یافتن جایگزینی برای نفت ایران در بازارهای پرتنش امروز نه تنها آسیب‌های مالی برای فرانسه به دنبال دارد، باعثتنش‌های بیشتری در بازار نفت خواهد شد که به نفع اتحادیه اروپا نیست.