به گزارش واحد مرکزی خبر، علی خندان روی جوان که با رادیو اقتصاد صحبت می کرد ، گفت :این گوشت برای هیئت های عزاداری و بابت نذورات ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم تحویل داده می شود.
وی افزود: این گوشت ها در چهار مکان خزانه بخارایی، فلکه چهارم تهرانپارس، دپوی گوشت علی آباد و دپوی گوشت بابایی در اختیار هیئت های عزاداری قرار می گیرد.
خندان روی جوان افزود: گوشت گوسفندی استرالیا و پاکستانی هم با قیمت ۱۲ هزار تومان در هر کیلوگرم توزیع می شود که به صورت گرم است.
خندان روی جوان افزود: وضع تولید گوشت قرمز و دام در کشور خوب است و بعد از عید هم قیمت گوشت افزایش نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: هیچ نگرانی در زمینه تامین گوشت گوسفند نداریم و قیمت گوشت گوساله که اندکی افزایش یافته بود، تعدیل شده است.
رئیس اتحادیه صنفی گوشت گوساله گفت : گوسفند زنده هم به قیمت ۶۵۰۰ تومان در مراکز عمده فروشی و تحت مدیریت ( خیابان شهید رجایی- مرکز دام) به دست مصرف کننده می رسد.