به گزارش افکارنیوز،

 مسعود خوانساری در واکنش به افزایش قیمت دلار و عبور قیمت از مرز 4 هزارتومان در توئینی نوشت: نگاه واقع بینانه و تصمیم به موقع درمورد قیمت ارز، نوسانات غیرواقعی را کاهش می دهد.

طی روزهای اخیر قیمت دلار با عبور از مرز 4هزارتومان، با نوسانات چشمگیری همراه بوده است.