همزمان با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، جزئیات افزایش قیمت برق در قبوض مشترکان، اعلام شد. بر این اساس، ۱۱ تغییر در قبوض برق مشترکان بعد از اجرای این قانون صورت خواهد پذیرفت تا در نهایت، صورتحسابهای برق ساده، شفاف و یکسان سازی شود. به گزارش مهر این تغییرات عبارتند از :

۱ - شکل صورتحساب ها در کلیه نقاط کشور یکسان خواهد شد، این درحالی است که هم اکنون، قبوض برق در هر منطقه، شکل متفاوتی دارد.

۲ - صورتحسابها تا حد امکان ساده شده و پیچیدگی قبلی را به هیچ وجه نخواهد داشت، به نحوی که از درج موارد غیرضروری خودداری به عمل خواهد داد.

۳ - شفاف سازی لازم در قبوض برق انجام شده؛ به نحوی که هر کس به راحتی می تواند صورتحساب برق منزل خود را محاسبه کند.

۴ - صورتحسابهای جدید ضمن اینکه به صورت تبعیضی - پلکانی محاسبه می شود، لیکن در هر پله مازاد بر پله قبلی محاسبات انجام می شود؛ در حالیکه در صورتحسابهای قبلی در هر پله، قیمت و نرخ بر اساس کل پله محاسبه می شد؛ اما هم اکنون تعداد پله ها نیز تا حد لزوم کاهش یافته است.

۵ - با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، صورتحساب بیش از ۷۰ درصد مشترکان برق، کمتر از ۴۰۰۰ تومان و بیش از ۹۰ درصد مشترکان برق کمتر از ۷۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.

۶ - پیش بینی می شود پس از اجرای قانون، مصرف کنندگان برق نسبت به صرفه جویی لازم بین حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد اقدام کنند که در این صورت، مابه التفاوت صورتحسابهای برق بیش از ۷۰ درصد مشترکان، زیر ۳ هزار تومان و بیش از ۹۰ درصد مشترکان زیر ۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت؛ ضمن اینکه نرخ ها به نحوی است که هر چه صرفه جویی بیشتری در مصرف انجام شود، نرخ میانگین صورتحساب کاهش خواهد یافت.

۷ - در ماههای گرم در مناطق مختلف کشور، همچنان صورتحسابها بر اساس تعرفه های گرم ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ صادر و مناطق کشور به پنج منطقه تقسیم بندی گردیده است.

۸ - در صورتحساب های صنعتی و کشاورزی، میانگین قیمت پیش بینی شده با هماهنگی میان وزارتخانه های نیرو، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تغییر خواهد کرد و قیمتهای تبعیضی - حمایتی منظور می شود، به نحوی که کارخانجات و تولیدکنندگان که نیاز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمایت جدی قرار گرفته و میانگین نرخ آن ها محفوظ می ماند.

۹ - برای ادارات و ساختهای دولتی، حداکثر قیمت منظور شده تا حداکثر صرفه جویی لازم انجام شود و دولتی ها بتوانند مصرف برق خود را تا حداکثر لازم مدیریت کنند.

۱۰ - پیش بینی شده است که از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، امکانات و تمهیدات لازم برای افزایش راندمان نیروگاهها و کاهش افت شبکه و در مجموع کاهش مصرف، اصلاح الگوی مصرف و توانمندسازی مشترکان برق به خصوص واحدهای تولیدی و منازل طی برنامه پیش بینی شده، انجام شود.

۱۱ - پیش بینی شده است که میانگین قیمت تمام شده برق ظرف یک برنامه ۵ ساله، دریافت شود؛ بدون شک در این مورد حمایتهای لازم از مصرف کنندگان انجام و به صورت هدفمند از یارانه نقدی و غیرنقدی استفاده خواهد شد. همچنین یارانه نقدی در حسابهای بانکی و یارانه های غیرنقدی در صورتحساب مصرف برق مشترکان لحاظ خواهد شد.

این درحالی است که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی نیز امروز در گفتگو با مهر اعلام کرد: براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، مبلغ قبض برق ۷۰ درصد از مشترکان، ۴ هزار تومان افزایش می یابد.

وی در باره قیمتهای جدید برق پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: براساس آخرین محاسبات وزارت نیرو، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان شبکه برق کشور که زیر الگوی تعیین شده مصرف دارند، ۴ هزار تومان افزایش می یابد.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: بر این اساس، اگر همین مشترکان، راهکارهای وزارت نیرو مبنی بر صرفه جویی در انرژی که راهکارهای بسیار ساده ای هستند را به کار بندند و در نهایت، ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند، می توانند ۳ هزار تومان افزایش در هر ماه را برای قبوض برق خود در سبد هزینه ای خانوار، لحاظ کنند.

بهزاد گفت: مشترکان شبکه برق کشور می توانند با به کار بستن راهکارهای ساده از جمله استفاده از لامپهای کم مصرف، میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند و سهم بیشتری از یارانه های تخصیصی به صورت مستقیم، داشته باشند.

همچنین وزیر نیرو گفته است: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم در قبوض برق خود مشاهده خواهند کرد که افزایش قیمتها بسیار پایین تر از انتظارشان بوده است.

مجید نامجو اظهارداشته است: با دستور رئیس جمهوری پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قبوض برق ساده سازی، یکسان سازی و شفاف سازی می شود.