به گزارش افکارنیوز،

 بیات اعلام کرد: براساس توافق این اداره‌کل با شهرداری تهران، برای ساختمان‌هایی که گواهی استاندارد آسانسور را دریافت نکنند، پایان کار صادر نمی‌شود.


وی افزود: بر اساس مقررات ملی ساختمان، مالکان و مدیران آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها در برابر نگهداری و بروزرسانی سیستم‌های مورد بهره‌برداری در ساختمان و نیز نقص و ایراد تجهیزات و سیستم‌ها ، مسئول هستند.


مدیرکل استاندارد تهران با اشاره به وجود ساختمان‌های زیادی که قبل از اجباری شدن استاندارد آسانسورها در سال 82، احداث شده‌است گفت: در طرح طاها (اجرای هماهنگ استاندارد)، بیش از 5 هزار آسانسور را رایگان رفع نقص کردیم و استاندارد استان تهران با 24 شرکت بازرسی و 150 بازرس در حوزه آسانسور از آمادگی کامل برای بازرسی رایگان آسانسور ساختمان‌هایی که قبل از سال82 احداث شده، برخوردار است.