صادق خلیلیان در گفتگو با مهر درباره واردات گوشت مرغ و گوشت قرمز اعلام کرد: واردات گوشت مرغ را از۲ ماه پیش ممنوع اعلام کردیم و از سویی برای صادرات آن نیز جایزه تعیین کرده ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا شاهد عرضه مرغ‌های وارداتی در بازار هستیم؟ گفت: ممکن است که مرغ‌هایی که هم اکنون در بازار وجود دارند از قبل وارد و ذخیره شده باشند.

وزیر جهاد کشاورزی در زمینه واردات گوشت قرمز نیز اظهار داشت: واردات گوشت قرمز نیز محدود شده است به طوری که میزان ورود آن به نصف مقدار سال پیش محدودیت یافته است.

وی درباره واردات شیر خشک نیز گفت: ممنوعیت واردات شیر خشک و تعیین قیمت پایه خرید شیر از دامداران باعثشده تا شرایط نسبت به ۳ ماه پیش نیز بهتر شود. خلیلیان تأکید کرد: با ممنوعیت واردات مرغ و سازماندهی که مرغداران در امور داده اند شرایط بهتر نیز خواهد شد.

وی گفت: واردات میوه کاهش یافته اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده ایم. باید حداقل واردات را در بخش کشاورزی داشته باشیم و تنها نسبت به واردات محصولاتی که در داخل تولیدشان بسیار کم است اقدام کنیم.