به گزارش مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۵۵ میلیون تن در سال است که پیش بینی می شود تا اسفند ماه امسال با راه اندازی ۹ طرح جدید پتروشیمی این ظرفیت به ۶۰ میلیون تن در سال افزایش یابد.
در برنامه پنجم توسعه باید عملیات طراحی، ساخت و راه اندازی در مجموع ۶۸ طرح جدید پتروشیمی شامل ۱۴ طرح باقیمانده از برنامه چهارم توسعه و ۵۴ طرح مصوب برنامه پنجم توسبه پایان برسد.

پیش بینی می شود با راه اندازی این تعداد مجتمع و طرح پتروشیمی در مجموع ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران به مرز ۱۰۰ میلیون تن در سال افزایش یابد که در این صورت امکان پیشی گرفتن از عربستان سعودی به عنوان رقیب سنتی صنعت پتروشیمی ایران فراهم می‌شود.

برای راه اندازی این تعداد طرح جدید پتروشیمی در مجموع باید تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی ایران انجام شود.

بر این اساس به منظور تعیین تکلیف منابع مالی مورد نیاز برخی از طرح های پتروشیمی اخیرا رئیس جمهوری با پیشنهاد وزیر نفت برای معرفی تعدادی از طرحهای پتروشیمی به صندوق توسعه ملی موافقت کرده است.

با دستور رئیس کابینه دولت دهم ۱۳ طرح پتروشیمی به صندوق توسعه ملی معرفی شده اند ضمن آنکه برخی از مجوزهای مورد نیاز برای تامین منابع مایل این طرح‌ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخذ شده است.

با معرفی این ۱۳ طرح قرار است حدود ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت و توسعه این ۱۳ طرح و مجتمع پتروشیمی برداشت شود.

عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیشتر از احتمال برداشت ۷ تا ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ساخت و توسعه واحدهای پتروشیمی خبر داده و به مهر گفته بود: در سالجاری به عنوان سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه جذب ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی و اعتباری برای ساخت و توسعه واحدهای پتروشیمی هدف گذاری شده است.