به گزارش افکارنیوز،

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن 2017 (خرداد 96) تهیه شده است فضای کسب‌وکار در ایران  بدتر شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره 56.48 را به‌دست آورده است که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره  57.26 را به‌دست آورده بود، بر این اساس فضای کسب‌وکار در ایران بدتر شده است.

شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه 10 شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت داراییها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب‌وکار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب‌وکار در آن کشور دارد.

اما ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار میان 190 کشور در رده 124 جهان قرار گرفته است که نسبت به سال قبل 4  پله نزول داشته است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب‌وکار 120 اعلام شده بود. ایران در سال قبل نیز در این رده‌بندی 2 پله نزول را تجربه کرده و از رتبه 118 به رتبه 120 تنزل کرده بود.

به گزارش تسنیم، در جهان نیوزیلند با نمره 86.55 رتبه نخست از نظر فضای کسب‌وکار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور و دانمارک به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره 19.98 در رتبه آخر قرار گرفته است.

*بهبود وضعیت ایران در 2 محور شاخص کسب‌وکار

بر اساس این گزارش میان 10 محور کسب‌وکار در سه محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از آغاز کسب‌وکار و کسب اعتبارات. ایران در شاخص آغاز کسب‌وکار در سال قبل نمره 85.05 را کسب کرده بود اما در گزارش امسال نمره 85.16 را به‌دست آورده که نشان‌دهنده آسان‌تر شدن آغاز کسب‌وکار در ایران است. ایران در رده‌بندی جهانی رتبه 97 را از این نظر به‌دست آورده است. نمره ایران به‌لحاظ دریافت اعتبارات نیز از 45 در سال قبل به 50 در گزارش امسال رسیده و رتبه ایران در این گزارش 90 اعلام شده است.

در 4 محور کسب مجوز، ثبت داراییها، برق و ورشکستگی وضعیت ایران نسبت به سال قبل بدتر شده است. ایران در این محورها به‌ترتیب رتبه‌های 25، 87، 99 و 160 را در رده‌بندی جهانی به‌دست آورده است. در بقیه محورها وضعیت ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاری 170، مالیات 150، تجارت 166 و اجرای قراردادها 80 برآورد شده است.