محمود بهمنی با تاکید بر اینکه تمام موسسات و بانکها باید نرخهای سود بانکی در بخش سپرده ها و تسهیلات را رعایت کنند، گفت: اگر آنها نرخها را رعایت نکنند بانک مرکزی ناچار به کاهش رتبه آنها می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی با همان شرایط قبلی ادامه می یابد، تصریح کرد: موسسات و بانکها نیز نباید سود علی الحساب سپرده ها را بیش از ۱۷ درصد پرداخت کنند، البته در پایان سال پس از محاسبه سود قطعی می توانند درصد بیشتری را به سپرده گذاران بپردازند.

تشکیل کمیته سود پرداختی واقعی

وی از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی صورت وضعیت مالی و سود پرداختی واقعی به سپرده ها خبر داد و گفت: این کمیته بررسی می کند که آیا سود اعلام شده توسط بانکها همان سود واقعی است یا خیر و پس از تایید کمیته بانکها می توانند نسبت به پرداخت سود واقعی اقدام کنند.

بهمنی بر یکسان شدن حساب های دومنظوره(دو وضعیتی) بانکها برای حل برخی مشکلات سیستم بانکی تاکید و بیان کرد: اگر موسسات و بانکها خارج از ضوابط بسته بانک مرکزی عمل کنند پس از اخطار کتبی با آنها برخورد می شود.

زمان انتشار اسکناس درشت

رئیس کل بانک مرکزی در مورد زمان انتشار اسکناسهای درشت تر ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی گفت: فعلا زمان آن را اعلام نمی کنم اما با توجه به اینکه باید چک پولها در مقطعی از زمان از گردونه خارج شود، زمانی که مجوز چاپ اسکناس درشت تر را اخذ کنیم، چک پولها نیز از گردونه خارج می شوند.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که مجوز چاپ و انتشار اسکناس درشت را اخذ نماییم چک پول ۱۰۰ هزار تومانی از ردیف پولی کشور خارج می شود.