عباسعلی نورا در گفت وگو با خانه ملت با رد وعده عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیرکارو امور اجتماعی در خصوص تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال جاری تصریح کرد: ادعای عبد الرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و اموراجتماعی درباره تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال جاری ادعایی بی اساس و شعارگونه است که جنبه عملیاتی ندارد.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت هیچ برنامه ای برای اشتغال زایی ندارد و وضع اشتغال کشور بسیار بحرانی است.

وی یادآورشد: مسئله اشتغال تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و با شعاردادن نمی‌توان مشکل و معضل بیکاری در جامعه را حل کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: طی ۹ ماه گذشته دولت هیچ برنامه جامع و اصولی برای کاهش نرخ بیکاری و برنامه اشتغال‌زایی پایدار در کشور نداشته است بنابراین چطور ممکن است طی ۳ ماه باقی مانده تا پایان سال بتواند مشکلات بیکاری را مرتفع کرده و نرخ بیکاری را تک رقمی کند.

نورا اظهار داشت: دولت هیچ برنامه ای برای ایجاد شغل پایداردر کشور ندارد و هرآنچه تاکنون صورت گرفته ارائه وام است که به منزله شغل پایدار محصوب نمی شود.

نماینده مردم زابل و زهک در خانه ملت یادآورشد: در سایر کشورها شرایط بر این منوال است که در صورت محقق نشدن وعده وزرا مجلس با وزیرخاطی به طور جدی و صریح برخورد میکنند؛ شایسته است مجلس شورای اسلامی نیز با وزرایی که صرفا جهت تبلیغات وعده هایی را مطرح می کنند برخوردی جدی کند تا آنها دیگربه خود اجازه ندهند باوعده های پوچ احساسات مردم را به بازی بگیرند.