به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، اوج مصرف برق کشور ۲۵ هزار و ۱۲۹ مگاوات به ثبت رسید در حالی که روز مشابه پارسال ۲۷ هزار و ۹۸۲ مگاوات بود.

اوج مصرف برق کشور در مقایسه با روز پیش از آن(پنجشنبه) ۹۳۰ مگاوات کاهش یافته است.

ییک مصرف برق کشور روز گذشته در مقایسه با روز مشابه پارسال دو هزار و ۸۵۳ مگاوات کاهش نشان می دهد.