روزنامه تهران:به تازگي رئیس اتحادیه صادركنندگان فرآوردههای نفتی در خصوص صادرات بنزین گفت: در حال حاضر میزان صادرات در بخش بنزین رقم قابل توجهی نیست و با توجه به اینکه تنها پالایشگاه آبادان و اراک افزایش ظرفیت داشتند به نظر نمیرسد صادرات قابل توجهی در این بخش را شاهد باشیم.

حمید حسینی افزود: باید ابتدا به فکر تامین بنزین مورد نیاز داخل بود؛ چرا که تا زمانی که نیاز داخل تامین نشود نمی‌توان در مورد صادرات حرفی زد.

در همین مدت قیمت بنزین همیشه خبرساز بود. گاهی از افزایش قیمت بنزین تا مرز ۱۰۰۰ تومان خبر می‌رسد و گاهی از تک نرخی شدن این فرآورده سبک اطلاع رسانی شد. همین موضوع هم نمایندگان مردم در خانه ملت را تشویق کرد تا اعلام کنند تک‌نرخی شدن بنزین خلاف قانون است و در این مورد پافشاری کنند. اما عکس‌العمل دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در این باره جالب توجه است. چرا که فرزین هیچ کدام از شایعات اخیر درباره قیمت بنزین را تایید نکرده است.

محمدرضا فرزین درباره مرحله بعدی آزادسازی قیمت‌ حامل‌های انرژی گفته فعلا در حال رصد نتایج مربوط به مرحله اول آزادسازی حامل‌های انرژی هستیم. زمان اجرای گام دوم آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی در حال بررسی در کارگروه تحولات اقتصادی است و هنوز زمان آن مشخص نشده است.

به گفته وی در مورد قیمت بنزین سناریوهای مختلفی مطرح شده که هیچ کدام از‌ آن‌ها قطعی نیست. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طرح‌های مختلفی از جمله ادامه اختصاص سهمیه و همچنین حذف کارت و یکی شدن قیمت بنزین مطرح شده که هیچ کدام از آن‌ها قطعی نیست.

حالا كه دبير ستاد هدفمندي يارانهها همچنين قيمت ۱۰۰۰ توماني بنزين را هم رد كرده، بايد منتظر بود و ديد كه پس از حذف پلهاي سهميه خودروها، چه خوابي براي بنزين ديدهاند و نرخ اين فرآورده استراتژيك بيش از فوب خليج فارس خواهد شد يا خير.