به گزارش افکارنیوز،

 نرخ فروش هرشاخه تیرآهن در بازار به شرح زیر است:

 

نرخ فروش تیر آهن در بازار