به گزارش افکار نیوز،محمدرضا خباز در گفتوگو با خانه ملت، با بیان اینکه در گذشته حالت ناهماهنگی در ارائه آمار به خصوص آمار تورم در کشور وجود داشت، اظهار کرد: هر کسی خود را مسئول این کار میدانست و قانونگذار نیز مشخص نکرده بود که ملاک در تصمیمگیریها نظر چه سازمانی اصل است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسلامی، ‌ با اشاره به ارائه آمار ۱۹.۸ درصدی تورم از سوی بانک مرکزی، افزود: ما نمی‌توانیم بانک مرکزی را از ارائه آمار منع کنیم؛ اما گفته بانک مرکزی برای تصمیم‌گیران کشور ملاک نیست، ملاک مرکز آمار است از سوی دیگر تورم بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.

وی ادامه داد: مجلس در قانون پنجساله پنجم مشخص کرد که مسئول ارائه آمار مرکز آمار است، با این تفاوت که دیگران را نمی‌توان از ارائه آمار منع کرد؛ زیرا آنها نیز حق اظهار نظر دارند و نباید به بانک مرکزی بگوییم که چرا آمار تورم را اعلام کرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، با تاکید بر اینکه سازمانی که مسئولیت ارائه آمار تورم را بر عهده دارد مرکز آمار است، گفت: دستگاه‌هایی هم که می‌خواهند در تصمیم‌گیری‌ها آمار تورم را ملاک قرار دهند، مرکز آمار را در نظر بگیرند؛ اما نباید مانع دیگران در ارائه آمار شد چون باعثتضارب افکار می‌شود.

بانک مرکزی روز گذشته ( یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ ) اعلام کرد، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ۱۳۹۰ در مقایسه با دوازده ماه منتهی به آبان ۱۳۸۹، معادل ۱۹.۸ درصد است .