سرویس اقتصادی افکار نیوز - حمدرضا رحيمي صبح امروز سهشنبه با حضور در افتتاحيه هجدهمين نشست شوراي حكام سيرداپ (مركز توسعه يكپارچه روستايي آسيا و اقيانوسيه) در بخشی از سخنان خود خطاب به مهمانان حاضر در اين نشست گفت: من ميخواهم تجربهاي كه امروز در جمهوري اسلامي ايران وجود دارد را به شما هديه كنم و آن اين است كه امروز در جمهوري اسلامي هيچ فردي سر بر بالين گرسنگي نميگذارد با توجه به خسارتهايي كه در جنگ تحميلي و از تحريمهاي ظالمانه براي ما ايجاد شده است، امروز در جمهوري اسلامي يك گرسنه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار افکار نیوز، وی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: هر روستایی با اجرای این قانون حدود ۵۰ هزار تومان پول می‌گیرد. یک خانواده‌ای که ۵ میلیون تومان از دولت وام گرفته امروز توانسته یک گله گوسفند راه بیاندازد.

رحيمي گفت: ما الان فقير نداريم و با امكاناتي كه در اختيار روستاييان ميگذاريم ميخواهيم كمك كنيم اين روستايي با كمكي كه از دولت دريافت ميكند زندگي خود را تامين كند و خودكفا شود.