به گزارش ایلنا، دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به واردات میوه اظهار داشت: اگر از واردات بی رویه مرکبات و انواع میوهها جلوگیری نشود کارگران فصلی همچنان با مشکل بیکاری مواجه بوده و این معضل بر دیگر چالشهای اقتصادی افزوده میشود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس هشتم واردات میوه را تخلف آشکار دولت خواند و افزود: در این عرصه کشاورزان و باغداران آسیب‌های جدی ‌می‌بینند این امر نیازمند هوشیاری دولت برای حل بحران موجود و جلوگیری از چالش‌های پیشرو است.

وی همچنین از حضور وزرای جهاد کشاورزی و صنعت‌، معدن و تجارت در کمیسیون‌های مجلس خبرداد و افزود‌: وزرای مربوط به این موضوع به مجلس دعوت شدند و البته اظهارنظرهای متفاوتی ارائه دادند اما صورت مساله همچنان باپرجاست.

دلخوش ادامه داد: اظهارنظرها هرچه که باشد رفع تقصیر نمی کند این قصور از هر نهادی که سر زده باشد تاوان سنگینی متوجه باغداران و کشاورزان و در نهایت اقتصاد و اشتغال کشور کرده است.

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه علاج واقعه قبل وقوع باید کرد خاطرنشان کرد: دولت متعهد شده است که از این پس چنین اتفاقی رخ ندهد اما هنوز راهکاری برای جبران خلاء‌های ناشی از بیکاری کارگران فصلی پیش بینی نکرده است.

وی اظهار امیدواری کرد: این بار دولت به وعدههای خود عمل کرده و با سرپوشی قانون، با همراه شدن خود از بروز مشکلات بعدی پیشگیری کند.