وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی یارانهها، گفت: دولت در این بخش کسری بودجه ندارد.

به گزارش فارس، سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه همایش بررسی نقش بانکداری اسلامی در تامین مالی، در پاسخ به سوال خبرنگاران، مبنی بر اینکه کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از کسری بودجه دولت در بخش هدفمندی یارانه‌ها خبر می‌دهد، گفت: هیچ کسری در بخش هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد.

در بخشی از گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی آمده است: عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال خواهد شد.