به گزارش ايسنا، اطلاع يافت كه حدود پنج درصد خانوارهاي كل كشور هنگام سرشماري عمومي نفوس و مسكن غايب بوده و يا اطلاعات در اختيار ماموران سرشماري قرار ندادهاند.

با وجود اعلام حدود ۲۱ میلیون خانوار در کل کشور، در واقع بیش از یک میلیون خانوار اطلاعات خود را در بانک اطلاعاتی مرکز آمار ایران ثبت نکرده‌اند.

بنا بر اعلام اولیه دبیر ستاد سرشماری، بعد خانوار در کشور هم اکنون حدود چهار نفر است که در واقع می‌توان گفت بیش از چهار میلیون نفر اطلاعات خود را در اختیار ماموران سرشماری قرار نداده‌اند.

اگرچه ستاد سرشماری در اطلاعیه اولیه خود جمعیت کشور را حدود ۷۵ میلیون نفر اعلام کرد، اما مشخص نیست با وجود نبود اطلاعات جمعیتی بیش از چهار میلیون نفر، این تعداد به جمعیت اعلام شده کشور افزوده می‌شود و یا جزیی از آن است.

با وجود این‌که سرشماری عمومی نفوس و مسکن بیست و دوم آبان ماه یعنی بیش از یک ماه پیش پایان رسیده، اما نتایج اولیه این سرشماری هم هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

خبرنگار ایسنا در تماسی با طاها نوراللهی دبیر ستاد سرشماری علت این تاخیر را جویا شد. وی در پاسخ به این سوال گفت که من در زمان سرشماری دبیر ستاد بودم، اما هم اکنون مسوولیتی ندارم و پاسخگو نیستم.

در حالی که در طول زمان اجرای طرح سرشماری هر سه روز یک‌بار نتایج اولیه شمارش جمعیت توسط دبیرخانه طرح اعلام می‌شد، به نظر می‌رسد یک ماه زمان زیادی برای جمع بندی دست کم اطلاعات اولیه سرشماری است. از سوی دیگر مشخص نیست اطلاعات خانوارهای غایب چگونه قرار است جمع‌آوری و یا در نتایج طرح گنجانده شود.

به گزارش ایسنا، سرشماری عمومی نفس و مسکن دوره ششم، ششم تا ۲۶ آبان ماه سال ۸۵ انجام شد. بر این اساس، فردای روز پایانی این سرشماری، مرکز آمار ایران گزارش داد که بیش از ۹۹ درصد خانوارها شمارش شده‌ و کمتر از یک درصد از خانوارها غایب بوده‌اند.

در آن روز، محمد مدد رییس وقت مرکز آمار ایران از اجرای طرح بازشماری سرشماری برای تکمیل اطلاعات ناقص خبر داد.

چند روز بعد از پايان طرح، يعني روز اول آذر ماه رييس وقت مركز آمار ايران در نشستي خبري اطلاعات رسمي اوليه نتايج طرح را اعلام و خاطر نشان كرد كه در اين سرشماري تعداد خانوارهاي سرشماري شده ۱۷ ميليون و ۴۹۸ هزار و ۸۲۶ خانوار و جمعيت كل كشور حدود ۷۰ ميليون و ۴۹ هزار و ۲۶۲ نفر بوده است. او همچنين اعلام كرد كه ميزان خانوارهاي غايب در اين سرشماري نيم درصد بوده است. با اين وجود اطلاعات تكميلي سرشماري نفوس و مسكن در روزهاي پاياني ارديبهشت سال ۱۳۸۶ اعلام شد.