به گزارش واحد مرکزی خبر، معاون بهبود دامی وزارت جهاد کشاورزی در نخستین جشنواره تولیدات محصولات کشاورزی نهاوند گفت: سالانه۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود و هم اکنون۹۰ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز در داخل کشور تولید می شود.

عباسی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال آینده۱۰۰درصد نیازکشور به گوشت قرمز در داخل تامین شود.

با حضور معاون بهبود دامی وزارت جهاد کشاورزی کارخانه تولید فرآورده های لبنی نهاوند در هشت هکتار با تولید روزانه۷۲۰ تن انواع محصولات لبنی شامل ماست، دوغ، پنیر، خامه، شیر، آب میوه با اشتغالزایی۳۰۰ نفر به بهره برداری رسید.

برای ساخت این کارخانه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار بخش دولتی و خصوصی هزینه شده است.