به گزارش واحد مرکزی خبر، مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کشور امروز در سومین همایش بازآموزی و توانمند سازی کارشناسان ارشدِ درآمد ، بازرسی و اجرائیات این سازمان در بندرعباس افزود: این مصوبه یک ماه گذشته به تصویب رسیده است و بزودی ابلاغ می شود.

پیش از این بیمه شدگان تامین اجتماعی که۲۰ سال متوالی یا ۲۵سال متناوب کار سخت و زیان آور انجام داده بودند می توانستند پیش از موعد بازنشسته شوند.

محمد حسن زاد گفت: مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی ازکارفرمایان ۴ هزار میلیارد تومان است و تمام واحدهای این سازمان مکلف اند برای قسط بندی این بدهی ها اقدام کنند.

وی افزود: این قسط بندی هیچ هزینه اضافی برای کارفرما ندارد و فقط اصل حق بیمه و جرائم آن قسط بندی می شود تا کارفرمایان با شرایط راحتری آن را پرداخت کنند.

مدیرکل درآمدحق بیمه سازمان تامین اجتماعی افزود: بعد از ابلاغ رسمی مطالبات این سازمان؛ کارفرمایان یک ماه فرصت اعتراض دارند تا اعتراض آنان در هئیت های بدوی رسیدگی شود.

حسن زاد گفت: اگر مبلغ بدهی بیش از۱۵۰هزار تومان هم باشد کارفرمایان می توانند به رای هئیت بدوی هم اعتراض کنند تا در هئیت تجدید نظر بررسی شود.