به گزارش قانون،حسن قالیباف اصل ، در رابطه وضعیت بازار و اقداماتی که در سالهای اخیر در بازار سرمایه انجام شده است گفت : وجود بازارهای مالی درجهت رشد وتوسعه هر کشوری بسیار اساسی است و کشور هایی که دارای بازارسرمایه پیشرفته هستند توسعه یافته ترهستند.
وی با اشاره به این مساله که وجود بازار سرمایه باعثتخصیص بهتر سرمایه، کشف سریعترقیمت و نقد شوندگی می شود افزود: بازار سرمایه نقش علامت دهی در اقتصاد را دارد و اگر بازار سرمایه بتواند شفافتر عمل کند سیگنالهای درست تری به سیستم مالی می دهند.
وی با بیان اینکه توسعه یافتگی در بازار سرمایه در ۳ بخش بررسی می شوداظهار داشت: بی شک برای توسعه بازار سرمایه باید قانون مناسبی وضع شود و در همین راستا در سال ۸۴ قانون جدید بازار سرمایه در کشور به تصویب رسیدو کمبود های قوانین گذشته در آن پیش بینی شد. قالیباف افزود: طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن یارانه ها از دیگرعوامل توسعه است که باعثشفاف شدن بخش واقعی اقتصاد می شود.
وی عامل سوم و مهم در توسعه بازار ها را نهاد سازی برشمرد و گفت: اصولا نهاد سازی به کشف بهتر قیمت کمک می کند به این معنا که نهادهایی مثل بازارگردانها، موسسات تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری که امروزه در کشور ایجاد شدند علاوه برحرفه ای تر شدن بازار سرمایه به نقد شوندگی آن کمک می کنند.
قالیباف اصل افزود: بر اساس آمار جهانی بازار سرمایه در سال باید یکبارگردش داشته باشد اما این مساله در کشور ما هر ۵ سال یکبار رخ می دهد و هرچند در سالهای اخیر وضعیت بهتر شده است اما جای توسعه بیشتری وجود دارد.
به گفته وی یکی از شاخص های کمی توسعه یافتگی سرعت گردش سهام است.
قالیباف اصل با بیان اینکه افزایش دفعات معاملات، نقد شوندگی بازاررا به همراه دارد در روز دوم پنجمین سمینار و اولین همایش بین المللی مدیریت مالی و سرمایه گذاری دررابطه با صندوق های سرمایه گذاری گفت: در سالجاری ۳میلیون ۱۰۰ هزار بارمعامله در بازار سرمایه صورت گرفته که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کردهاست.
وی افزود: بحثابزار سازی عامل دیگری که در توسعه بازار اهمیت دارد وپیرو آن امروزه شاهد ظهور و تولد ابزارهای جدیدی مانند صندوق های سرمایه گذاری و اوراقی مانند صکوک هستیم.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران تصریح کرد: در سالهای گذشته درحوزه ابزار، بحثوجود اوراق مشتقه پیگیری شده است.
به گفته وی اوراق مشتقه اعم ازاوراق آتی و آپشن ابزاری مشترک میان بازارسرمایه است که در حال حاضر کمیته فنی موافقت خود رابا اوراق آتی اعلام کرده اما تحقیقات برروی آپشن ادامه دارد و امیدواریم با آن هم موافقت صورت گیرد.
مدیرعامل بورس اوراق بهادار در ادامه به چشم انداز بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: وظیفه بازار سرمایه توسعه و تامین مالی فعالیت های اقتصادی است بنابراین نظام تامین مالی در کشور باید متحول شود.
وی افزود: ما تا امروز پول از این طریق حوزه بانک یا همان بازار پول به سمت بازار تولید هدایت می شد که البته پول هوشمندی هم نبود به همین دلیل بسیاری از پروژه ها نیمه تمام رها شد.
قالیباف تصریح کرد: آنچه مسلم است بازار پول به تنهایی نمی تواند فعالیت های اقتصادی را تامین مالی کند و نیاز است که ابزار دیگری هم به سیستم تامین مالی در کشور اضافه شود.
به گفته وی بازار سرمایه در کنار بازار پول در در زمینه تامین مالی می تواند بسیار کارآمد عمل کند.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری
با توجه به اینکه سه چهارم صندوق های دارای مجوز در بورس اوراق بهادارمخصوص صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت است می توان گفت عملاجای بازار سرمایه و بازار پول در حال عوض شدن است.
سعید شیرزادی، دکترای مدیریت مالی و مدیرعامل کارگزاری امین آوید درپنجمین سمینار واولین همایش بین المللی مدیریت مالی و سرمایه گذاری دررابطه با صندوق های سرمایه گذاری گفت: بر اساس قانون اوراق بهادار صندوقهای سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی شان سرمایه گذاری دراوراق بهادار است و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک خواهند بود.
وی افزود: منابع مالی این صندوق ها از طریق انتشار گواهی سرمایه گذاری به دست آمده است و این منابع مالی در موضوع فعالیت مصوب صندوق های سرمایه گذاری انجام می پذیرد.
شیرزادی تصریح کرد: با توجه به امیدنامه ها و آئین نامه هایی در رابطه با صندوق ها در بورس تصویب شده است که این صندوق ها به چند دسته صندوق های سرمایه گذاری کوچک، بزرگ، شاخصی(index funds)، صندوق های
نیکوکاری، صندوق های با در آمد ثابت و صندوق های ارزی تقسیم می شوند.

وی با بیان اینکه د رحال حاضر امید نامه تمامی این صندوق ها تهیه و تنظیم شده است افزود: هم اکنون مقدمات کار صندوق شاخصی، نیکوکاری و ارزی برای انتشار انجام شده است.
مدیرعامل کارگزاری امین آوید با ارائه آمارهایی در رابطه با فعالیت صندوق ها در بازار سرمایه گفت: بر اساس نوع صندوق ها در پایان ۲۹ آذر سال ۹۰، کل ارزش صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بورس اوراق بهادار تهران ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است و ضمانتی که به سرمایه گزاران می دهند قطعی است.
شیرزادی افزود: درمقابل صندوق های سرمایه گذاری با مقیاس بزرگ که در بازار سرمایه فعال هستند، دارایی هایشان عمدتا دارایی ریسکی است و ضمانتی در بازپرداخت اصل و فرع درآنها وجود ندارد که ارزش کل آنها حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: صندوق های سرمایه گذاری کوچک هم حدود ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه داشتند.
شیرزادی با بیان اینکه سه چهارم صندوق های دارای مجوز در بورس اوراق بهادار تهران مخصوص صندوق های سرمایه گذاری با در آمد ثابت است گفت: عملاجای بازار سرمایه و بازار پول در حال عوض شدن است چراکه ۴۸ درصد از این
صندوق های کوچک که باید در بازار سهام سرمایه گذاری کنند مجددا در اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری کرده اند.
به گفته مدیرعامل کارگزار ی امین آوید صندوق ها با درآمد ثابت حدود ۸۸درصد در سپرده های بانکی سرمایه گذاری کردند. بدین ترتیب عملا بازارابزاری برای بازار پول شده است و صندوق های شاخصی ۹۸ درصددر سهام و صندوق های کوچک هم بیشتر در بازار سهام و کمتر در نظام بانکی فعال بوده اند.
وی افزود: بررسی آمارها در یکسال گذشته نشان می دهد که صندوق ها بادرآمد متغیردر حال ورشکستگی و صندوق ها با در آمد ثابت در حال رشدهستند.
وی بااشاره به اینکه صندوق ها از نظر بازدهی از میانگین بازدهی بورس پیشی گرفتند اظهار داشت: ترکیب سنی مدیران بین ۳۲ تا ۳۵ سال و سطح تحصیلات آنها به طور میانگین کارشناسی ارشد در رشته های تحصیلی مدیریت مالی،
حسابداری و مدیریت اجرایی و سابقه کار آنها عملا بین ۴ تا ۷ بوده است. عمدتا مدیران صندوق ها در شرایط سود آوری کاملا ریسک پذیر و مدیران در شرایط زیان ریسک گریز هستند.
مدیر عامل کارگزاری امین آوید ضمن مقایسه مدیران افزود: اگر مدیری ریسک گریزی باشد نباید در صندوق های با درآمد ثابت فعالیت کند چراکه رابطه بین ریسک پذیری مدیر با ریسک و بازدهی صندوق در شرایط سود آوری رابطه مستقیمو مثبت است به این معنا که هرچه مدیر ریسک پذیر تر باشد در شرایط سود به دنبال بازدهی بیشتر است. در شرایط همراه با زیان این رابطه معکوس است.
ضعف حاکمیت شرکتی بحران مالی می سازد
در حال حاضر بانک ها نقش مهمی در ثبات و رشد اقتصادی دارندو ضعف حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی از عوامل بحران است و به عبارت دیگر عدم وجودحاکمیت شرکتی در سطح دولتها بحران کنونی یورو را ایجاد کرده است.
ایرج هشی رییس مرکز تحقیقات اقتصادهای نوظهور و استاد تمام اقتصاداز دانشگاه استافشیر در پنجمین سمینار ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت مالی و سرمایه گذاری گفت: بحثمورد نظر در این سمینار حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک ها وموسسات مالی بر مبنای شواهد جدید آماری است.
وی افزود: حاکمیت شرکتی یعنی مجموعه ای از قواعد و قوانینی که رابطه میان مدیران، صاحبان سهام و سایر ذی نفعان را تنظیم می کند و از طرف دیگرمنافع صاحبان سهام و سرمایه گذران را تضمین می کند.
در حال حاضر بانک ها نقش مهمی در ثبات و رشد اقتصادی دارندو ضعف حاکمیت شرکتی در بانک ها یکی از عوامل بحران است و به عبارت دیگر عدم وجودحاکمیت شرکتی در سطح دولتها بحران کنونی یورو را ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: سازمان OECD در سال ۲۰۰۴،۶ اصل حاکمیتی شرکتی برقرار کردن ملزومات حقوقی حاکمیت شرکتی اثربخش، اعمال موثر حق مالکیت توسط سهامداران، برخورد منصفانه با سهامداران، ایجادروابط مناسب با تمام ذی نفعان و افشا اطلاعات و شفافیت وظایف هیات مدیره را تصویب کرد و اعلام کرد.
هشی با بیان اینکه دیدگاه افرادی که معتقدند اصول حاکمیت شرکتی با بانک ها فرق دارد گفت: آنچه مسلم است حاکمیت شرکتی در شرکت ها شفاف تر از بانک و عدم تخصص شهروندان سبب می شود تااین افراد برای سرمایه گذاری به متخصصین امور مالی رجوع کنند.
هشی تصریح کرد: نتایج تحقیقات انجام در خصوص حاکمیت شرکتی میان شرکت ها و بانک ها نشان از تفاوت میان این دو می دهد، ضمن اینکه رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها تایید می شود.
وی افزود: بانک ها به علت نقد بودن منابع مالی در معرض خطر افراد فرصت طلب هستند و همچنین این نهادها به علت ساختاری سرمایه ای خاصی که دارند همواره در معرض ریسک قرار دارند.
به گفته هشی حاکمیت شرکتی خوب پاسخگوی مدیران بود ه و شفافیت را افزایش می دهد.

حجم بازار پول ۲۰ برابر بازار سرمایه است

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به اقدامات وفعالیت قابل توجه صورت گرفته در بازار سرمایه اعلام کرد: وجود برخی محدودیت ها و کوتاه مدت بودن
مصارف بانکی سبب شده تا این گروه تمایل مردم به تامین مالی از طریق پول بیشتر باشد.
محمد علی سهمانی اصل - عضو هیات مدیره بانک مسکن در پنجمین سمینار ملی واولین همایش بین المللی مدیریت مالی و سرمایه گذاری با اشاره به این
مساله که در تمام دنیا تامین مالی بر دو اصل بانک و بازار سرمایه استواراست گفت: در حال حاضر علی رغم کارایی نظام بازار سرمایه و با وجود
فعالیت ها و اقدامات انجام شده در آن، سهم بازار پول از نظر اندازه وسهم در مقابل بازار سرمایه پررنگ تر است.
وی افزود: حجم منابع امروز در بازارپول حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان واین حجم در بازار سرمایه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این نشان ازنسبت ۲۰ به یک میان این دو بازار از نظر حجم منابع دارد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در ادامه بااشاره به مشکلات تامین مالی در بازار پول گفت: در حال حاضر ۲۳ بانک در سیستم بانکی کشور فعال است که همین امر محدودیت های جدی و شدیدی برای تامین سرمایه و منابع مالی ایجاد کرده است.
به گفته وی این مساله که بخشی از بازار موجود در اختیار دولت است خود بر محدودیت بازار پول در افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی و توان مالی افزوده است.
عضو هیات مدیره بانک مسکن افزود: تمام این محدودیتها سبب شده تا امروزامکان پوشش حمایت تمام حوزه های اقتصادی توسط سیستم بانکی مهیا نباشد.
وی با اشاره به اینکه مصارف بانکی کوتاه مدت است گفت: کوتاه بودن این مصارف خود محدودیت های دیگری را لحاظ می کند و سبب می شود تا افراد همواره نسبت به این بازاربیشتر از بازار سرمایه تمایل داشته باشند.
سهمانی اصل تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود، لازم است رویکردی اتخاذ شود تا چارچوب و بستر سازی به منظور افزایش سهم بازار سرمایه برای تامین مالی در مقابل بازار پول صورت گیرد.

پرداخت هزینه های تقلب مدیران بر دوش جامعه

هدف فریبکاران ممکن است یک فرد یا گروهی از افراد بدون توجه به بضاعت آنها باشند اما در نهایت پرداخت هزینه های تقلب بر دوش همه افراد جامعهاست.
بهرام هاتفی، دانشیار حسابداری مالی دانشگاه کالیفرنیا هم در رابطه با تقلب مدیران گفت: با پیشرفته شدن جوامع و بیشتر شدن میل افراد به مال اندوزی پیچیده گی هایی در سیستم اقتصادی به وجود آمده است به این معنا که یک سری از افراد با توسل به راه های نا عادلانه و متقلبانه به دنبال دستیابی به منافع مالی هستند.
وی افزود: یکی از این پیچیده گی ها بحثتقلب هایی است که مدیرانی که در راس کار هستند انجام می دهند.
هاتفی با اشاره به تعریف تقلب گفت: عملی نادرست و غیر اخلاقی که فردی علیه فرد دیگر یا موسسه ای دیگرتقلب نامیده می شود واغلب افراد موضوع عمل متقلبانه قرار می گیرند اما تا مدتها به دلیل پیچیدگی آن مطلع نمی شوند.
وی افزود: برخی از اعمال متقلبانه در گام نخست قربانی ندارند ولی در پایان این جامعه است که آسیب می بیند.
به گفته هاتفی هدف فریبکاران ممکن است یک فرد یا گروهی از افراد بدون توجه به بضاعت آنها باشند اما در نهایت پرداخت هزینه های تقلب بر دوش همه افراد جامعه است.
بورس در نبود حسابداری قمارخانه است
رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران، در پنجمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، به بحثو بررسی نقش حسابداری در بازار اوراق بهادار پرداخت و اعلام کرد: بورس در نبود حسابداری وجود نخواهد داشت و به قمارخانه تبدیل می شود.
دکتر علی ثقفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و با ذکر این مطلب گفت: اگر بخواهیم اثر بازار اوراق‌بهادار را بر حسابداری بررسی کنیم باید گفت، حسابداری برای همه شرکت‌ها الزامی بوده و براساس تجربه‌های به‌دست آمده حسابداری تاثیرگذارترین رکن بازارسرمایه است اما بازار تاثیری بر حسابداری ندارد.
ثقفی ادامه داد: حسابداری در نبود بازارسرمایه وجود دارد همانطور که قبل از تولد بورس وجود داشت، اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد که بورس در نبود حسابداری وجود نخواهد داشت.
وی در تعریف حسابداری افزود: حسابداری یک سامانه اطلاعاتی و کانال اطلاعات است که در این فرآیند اطلاع رسانی، کنش و واکنش باعثتغییر رفتار در ارایه کنندگان می‌شود و همچنین حسابداری به نوعی ثبت تاریخی از یک کالای اقتصادی است و می تواند زبان واحد تجاری باشد که در گذر زمان تعاریف مختلف دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد سامانه اطلاعاتی حسابداری ادامه داد: سامانه اطلاعاتی حسابداری حقوق ذی نفعان را ثبت کرده و خدمات اعتباردهی، تحلیل گری مالی، برقراری کنترل های لازم را ارایه می کند، به بازار اطمینان و در نهایت موجب هجوم پول می شود.

جذابیت بازارسرمایه با افزایش ایمنی و قدرت نقدشوندگی
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در پنجمین سمینار ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت مالی و سرمایه گذاری، به بررسی نهادهای مالی و چشم انداز بازار پول و سرمایه پرداخت و از بازار پول به عنوان سدهای ذخیره پول یاد کرد.
دکتر غلامحسین تقی نتاج، با ذکر مطلب فوق گفت: اگر بازار پول را به یک سد پر از سرمایه تشبیح کنیم، نکته مهم آن این است که ذخیره پشت سدها را چگونه مدیریت کنیم و در بازارسرمایه چنین نقشی را برای نهادهای فعال در این عرصه قایل هستیم تا آنها فضایی را فراهم کنند تا در بازارسرمایه همانند بازار پول جذاب و محلی برای عرضه منابع پس انداز مردمی باشد و این موضوع نقش مهمی در توسعه بازار سرمایه دارد.
تقی نتاج در ادامه نقش نهادهای مالی در سرمایه گذاری را بدین گونه شرح داد: باید وساطت در انطباق سر رسیدها محیا شود تا کاهش ریسک و ایجاد تنوع به وجود آید و همچنین با بهره گیری از کاهش هزینه ها بتوانیم مکانیسمی را ایجاد کنیم تا پرداخت¬ها به بازارهای مالی و سرمایه به سهولت انجام پذیرد.
وی ادامه داد: اگر بررسی بر روی بخش های موثر در بازار مالی داشته باشیم باید از شبکه های تنظیمی و سازمانی، تجهیزی و واسطه ای را براساس تکنولوژی روز دنیا استفاده کرد.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در مقایسه بازار پول با سرمایه تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته بیشتر شیوه¬های تامین مالی متکی به اوراق بهادار بوده اما در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بازارپول بر بازارسرمایه چیرگی دارد.
وی در مورد جذابیت های بازار پول گفت: اگر بخواهیم بازاری جذاب داشته باشیم باید درجه ایمنی را افزایش دهیم و قدرت نقدشوندگی را بالا ببریم که این موضوع مستلزم از بین بردن فرهنگ سرمایه گذاری کوتاه مدت است تا بتوانیم ساختار مالکیت مناسب و در نهایت از معافیت های مالیاتی بهره مند شویم.