به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری با اشاره به وجود پایه مالیاتی مالیات املاک اظهار داشت: این پایه مالیاتی نه تنها در اصلاحیه قانون مالیات حذف نشده، بلکه مالیات املاک در بخش مالیات بر عایدی سرمایه تقویت شده است. وی گفت: هر چند در قانون قبلی یک صفحه شرایط و شاخص برای تعیین ارزش معاملات املاک وجود داشت، اما بهره گیری از این شاخص ها هیچ گاه عملی نشد.

به گفته عسکری در لایحه جدید، چارچوب معنادارتری برای تعیین ارزش املاک دیده شده است تا امکان تصمیم گیری بهبود یابد. وی ادامه داد: کسب مالیات از مسکن خالی نیز در لایحه ای که وزارت مسکن و شهرسازی ارایه کرده، دیده شده و در مراحل بررسی است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره اصلاحیه لایحه قانون مالیات ها نیز گفت: یکی از موارد طرح جامع مالیاتی، اصلاح سیاست های مالیاتی و قوانین آن است.

به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، اصلاحیه کنونی برای یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله تدوین شده است و باید در مقطعی دیگر اصلاحات اساسی بر روی آن انجام گیرد.

وی با بیان آنکه اصلاحات کنونی بر اساس طرح جامع مالیاتی است و برخی از مواد قانون که دارای شفافیت لازم نبود، نیز بررسی شده است، اظهار داشت: در این اصلاحیه ضمانت های اجرایی قانون، تقویت و نرخ سریع استهلاک که در گذشته بر اساس نرخ ثابت و پلکانی بود، به صورت جدید یعنی استهلاک سریع درآمده است.

عسکری اظهار داشت: قانون به میزانی اصلاح شده است که بتوانیم طرح جامع مالیاتی را اجرایی کنیم، ضمن آنکه شفاف سازی و الزامات قانونی مانند الکترونیک کردن نیز در آن دیده شده است. رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اصلاح قانون مالیات بر ارثخبر داد و گفت: هر چند قانون مالیات ها در بخش های دادرسی مالیاتی و معافیت های مالیاتی هنوز نیاز به اصلاح دارد، اما اشکالی برای پیشبرد اجرای قانون وجود ندارد.

عسکری در پاسخ به زمان ارایه لایحه اصلاحیه قانون مالیات ها به مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه کارگروه مشورتی برای بررسی این اصلاحیه هفته گذشته با صاحبنظران این حوزه در بخش های مختلف برگزار شد و این گروه کار خود را به پایان رسانده است و بزودی این اصلاحیه به کارگروه طرح تحول ارایه می شود تا در دو ماه آینده بتوانیم لایحه را به مجلس تقدیم کنیم. معاون وزیر اقتصاد گفت: اصلاح قانون برخی از فرآیندها را تغییر می دهد که البته این امر به افزایش درآمد منجر شده می شود.

وی در باره معافیت مالیاتی نیز افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم، استفاده از اعتبار مالیاتی امکان پذیر شده است که بر اساس آن ابتدا فرد باید درآمد خود را اظهار و سپس از معافیت مالیاتی در قالب اعتبار مالیاتی استفاده کند.

عسکری در باره بورس گفت: هر چند معاملات بورس مشمول مالیات است، اما با تصویب قانون ابزارها و نهادهای جدید ازسوی مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، نرخ مالیات بر سهام در بورس کاهش یافت.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: در سال جاری بر اساس پیش بینی درآمدها برای معاملات بورس ، ۱۰۰ درصد رشد دیده شده بود که با توجه به میزان معاملات در این بازار تاکنون بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان درآمد محقق شده است.