به گزارش فارس، عبدالله بابایی قائم مقام معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، ایران خودرو را به عنوان بالاترین امتیاز در بخش رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش خودروسازان داخلی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه از دو سال پیش ایران خودرو نهضت ارتقای کیفیت در تمامی حوزه‌های تولید، فروش و خدمات پس از فروش را برای افزایش رضایتمندی مشتریان در دستور کار خویش قرار داده است یادآور شد: ایران خودرو از سال ۸۸ در تمامی حوزه‌هیا تولید، فروش و خدمات پس از فروش اهداف بلند و کوتاه مدت کیفی را در دستور کار خویش قرار داده است که تاکنون دستاوردهای مهمی برای خودروسازی کشور حاصل شده است.

عبدالله بابایی قائم مقام معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو با اشاره به اینکه سال جاری در حوزه فروش، ۴۵ پروژه تعریف شده که ۳۰ پروژه آن کوتاه مدت و ۱۵ پروژه آن بلند مدت است افزود: براساس اهداف کیفی و تعیین شده از طرف مدیرعامل شرکت ایران خودرو جهت افزایش کیفیت خدمات فروش، طی برنامه‌ریزی مدون، بیش از ۳۰ پروژه کیفی مختلف در ۴ بخش فوق اجرا شده است که ماحصل آن افزایش امتیاز ارزیابی خدمات فروش ایران خودرو از ۶۳۵ در دوره قبلی به ۶۴۵ در دوره جاری است، همچنین این امتیاز نسبت به ارزیابی شش ماه ابتدایی سال ۸۸ نیز بیش از ۴۰ امتیاز افزایش یافته است.

قائم مقام معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو خاطرنشان ساخت: چهار شاخص اصلی، اطلاع رسانی و پاسخگویی، توجه به خواسته مشتری، هزینه و زمان صرف شده و شرایط تحویل خودرو از جمله شاخص‌های مهم شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد بود که رد قابل ۱۸ خصوصیت، نظرات مشتریان جمع‌آوری و امتیاز بندی شد.

وی در پایان تأکید کرد: ایران خودرو برای تداوم موفقیت در خدمات فروش برای هر یک از ۱۸ خصوصیت یاد شده برنامهریزی مدونی تدوین و به اجرا گذاشته است. در این بررسیها، خدمات فروش خودروهای سمند، پژو ۲۰۶، پارس، ۲۰۷، پژو ۴۰۵، سورن، تندر ۹۰ و گرند ویتارا، از نظر مشتریان سطح کیفی چهار ستاره را بدست آوردهاند.