به گزارش افکارنیوز،

در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیف‌های متفرقه سال 97 بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) 225 میلیارد تومان تعیین شده است.

در لایحه بودجه امسال 100 میلیارد تومان برای یارانه تخفیف عوارض پروانه، حمایت مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر تعیین شده بود، ضمن این که 125 میلیارد تومان نیز یارانه زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) بود. مجموع این دو عدد همان 225 میلیارد تومان لایحه بودجه سال 96 است.