به گزارش شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت ، بهای هر تن بنزین سوپر در بازار مدیترانه ۹۱۷ دلار، شمال اروپا ۹۳۶ دلار و ۲۵ سنت، آمریکا یک هزار و ۲۷ دلار و ۱۴ سنت، ژاپن ۱۰۰۰ دلار و ۲۷ سنت و در سنگاپور ۹۷۹ دلار و ۵۴ سنت است.

هر تن سوخت جت(نفت سفید) به ارزش ۹۶۵ دلار و ۴ سنت، بالاترین رقم را در میان دیگر فرآورده‌ها(نفتا، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، پروپان و بوتان) در بازار خلیج فارس به خود اختصاص داده است.

هر تن گازوییل (نفتگاز) در بازار خلیجفارس ۹۰۱ دلار و ۹۷ سنت، هر تن سوخت نفتا ۸۶۹ دلار و ۸۴ سنت، هر تن نفت کوره ۶۴۶ دلار و ۲۷ سنت، هر تن پروپان ۷۷۳ دلار و هر تن بوتان ۸۱۳ دلار به فروش می رسد.