به گزارش افکارنیوز،

تازه ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده امارهای اقتصادی در زمینه وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که از 689.2 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی مصوب، 526.4 هزار میلیارد ریال محقق شده و میزان رشد آن نیز 2.7 درصد است.

کل درآمد مالیاتی مصوب در سال جاری به میزان 1164.6 هزار میلیارد ریال است. میزان مالیات مصوب اشخاص حقوقی در دوره مورد بررسی 217.1 هزار میلیارد ریال بوده که 156.5 هزار میلیارد ریال آن محقق شده و در این بخش 12.5 درصد رشد منفی وجود دارد.

همچنین از 102 هزار میلیاد ریال درآمد مصوب مالیاتی در بخش مالیات بر درآمدها نیز 89.7 هزار میلیارد ریال محقق شده و در این بخش 7 درصد رشد وجود دارد. میزان مصوب مالیات بر ثروت در هفت ماهه ابتدایی سال جاری 17.5 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان، 15.1 هزار میلیارد ریال محقق شده و 4.5 درصد رشد در این بخش مشاهده می‌شود.

مجموع مالیات‌های مستقیم مصوب شده در دوره زمانی هفت ماه ابتدای سال جاری، 336.6 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 261.3 هزار میلیارد ریال محقق شد و رشد آن منفی 5.7 درصد است.

میزان مالیات بر واردات تصویب شده نیز تا پایان مهرماه سال جاری، 102.9 هزار میلیارد ریال بود که 54.8 هزار میلیارد ریال محقق شد و 11 درصد رشد نشان می دهد. این گزارش حاکی است، 249.7 هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات در دوره زمانی مورد بررسی تصویب شده و از این میزان، 210.3 هزار میلیارد ریال محقق شد و 13.1 درصد رشد داشته است.

جمع مالیات‌های غیرمستقیم مصوب در هفت ماهه ابتدای سال جاری، 352.6 هزار میلیارد ریال بوده که 265.1 هزار میلیارد ریال آن محقق شد و در این بخش نیز 5.6 درصد رشد به ثبت رسید.