به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آمارهای عملکرد بودجه در ۷ ماهه نخست سال بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول شده که با رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

بر اساس آمارهای عملکرد بودجه96 در هفت ماهه نخست سال جاری حدود 14.6 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 28 درصدی مواجه شده است.

بر این مبنا جمع کل مالیاتهای وصولی در 7ماهه نخست سال جاری 52 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 95 با رشد 2.7 درصدی رو به رو شده است.

گفتنی است،  در حالی که در لایحه بودجه سال 97 افزایش عوارض خروج از کشور با حواشی فراوانی همراه شده بود دولت توانسته تا مهر ماه 220 میلیارد تومان عوارض وصول کند.